Matematika pro Ukrajince

Pomozme ukrajinským dětem se základy matematiky!

Cílem aplikace Včelka je pomoci skutečně všem dětem, které se v základech matematiky ztrácejí. Mezi ně patří samozřejmě i děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Ve Včelce lze proto zobrazit i přehrát zvukové instrukce ve dvou jazycích zároveň (např. v češtině a ukrajinštině), aby zadání rozuměl jak pedagog, tak samotné dítě. Kromě matematiky se tak děti učí i přirozeně česky! Včelka je tak ideálním pomocníkem pro učitele v mateřských i základních školách, kam přichází ukrajinské děti, které ještě vůbec česky neumí.

Včelka pomáhá odhalit skutečné mezery v matematice

Které části matematiky dítě nerozumí, nemusí být ihned zřejmé. Pokud má problém se zlomky, často mu nepomůže spousta dalších cvičení na procvičování zlomků. Je pravděpodobné, že ve skutečnosti správně nerozumí už například dělení nebo násobení. Včelka pomáhá takové mezery najít a doplnit.

Každé cvičení ve Včelce představuje dílčí mentální dovednost.

Pro děti bývá potíž v návaznosti matematických dovedností. Pokud dítě některou oblast nepochopí, je pro něj těžké na ni plynule navázat. Včelka nabízí rozdělení výuky do nejmenších možných konceptů. Díky dlouholetým zkušenostem s dětmi s SPU máme velmi dobře zmapováno, které všechny mentální kroky musí dítě v hlavě provést, aby skutečně porozumělo danému matematickému konceptu.

Ukázky cvičení:

102
Najdi všechna podle 2 znaků

Rané matematické představy

117
Poznej vlevo/vpravo na druhé osobě

Rané matematické představy

125
Doplň, aby bylo více/méně o

Rané matematické představy

132
Matematické schody

Rané matematické představy

138
Kolik zmizelo obrázků?

Rané matematické představy

202
Co patří k sobě?

Počítání do 5

209
Objev všechny možnosti složení hranolu

Počítání do 5

406
O kolik je větší / kolik chybí?

Počítání do 20

552
Jednoduché slovní úlohy +- (0-100)

Počítání do 100

701
Přiřaď stín k obrázků

Geometrie

Chcete vyzkoušet Včelku i ve své škole či školce?
Získejte zkušební licenci na 2 měsíce zdarma!

+420 799 512 123
podpora@vcelka.cz

Vytvořeno s láskou k dětem nejen se specifickými poruchami učení.

Aplikovali jsme všechny naše dosavadní zkušenosti s výukou nejen dětí s SPU, ale i těch, kterým výuka z nějakého důvodu utekla. Prostředí aplikace je tak vhodné mimo jiné pro děti s autismem, dyslexií, ADHD, odlišným mateřským jazykem nebo vadami zraku.

 

Podpora učitele

Včelka umožňuje učiteli zmapovat mezery v matematice v celé třídě a průběžně sledovat, jak se žákům daří je zaplňovat.

 

Ochrana soukromí dětí

Aplikace nezobrazuje reklamy, nesbírá žádné osobní údaje o dětech a neukládá marketingové cookies. Data nikdy neopouští EU.

 

Široké možnosti uplatnění

Včelku lze využít jak pro vysvětlování, tak pro procvičování či vyhodnocování. Funguje na počítačích, tabletech, chytrých telefonech, projektorech i interaktivních tabulích.

 

Jednoduchost použití

Aplikaci zvládnou používat i děti, které ještě neumí číst. Je vhodná také pro učitele, kteří se zapojením technologií do výuky teprve začínají.

Pilotní testování - zkušenosti zahraničních škol

"Učitelé z pilotních projektů v ČR, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku i Izraeli se jednomyslně shodují, že kromě pokroku v matematice je u dětí vidět zlepšení sebevědomí, soustředění, samostatnosti, spolupráce s dalšími dětmi i například zlepšení docházky nebo digitálních dovedností.

"Aplikace mi dává jasný přehled o tom, na čem bych měla s dětmi více pracovat, kde mají problémy a na co bych se měla zaměřit."

Anca, Rumunsko

“Díky Včelce mají děti matematiku rády a vnímají ji jako zábavnou činnost. Není to jen hra jako odměna po učení, ale skutečné učení hrou.”

Eva, Slovensko

“Aplikace pomohla žákům nejen v matematice, ale také v získání většího sebevědomí a zlepšení jejich vnímání sebe sama.

Agata, Polsko

Vliv na žáky z pohledu učitelů:

"Velmi mě také potěšilo, jaký vliv měla aplikace na vztah dětí ke školce a jejich velký zájem o to, aby nezameškali žádnou hodinu a nepropásli tak možnost aplikaci používat. Měla jsem žáky, kteří odmítali odejít ze školky domů a prosili rodiče, aby se pro ně vrátili později, aby měli čas na další cvičení v aplikaci.""V tomto konkrétním případě, u chlapce, který ve škole delší dobu chyběl, mi Včelka pomohla velmi snadno vyhodnotit jeho úroveň, pomohla mi zopakovat většinu témat, která zameškal a dostala jej na správnou úroveň znalostí.""Z pokroku u jednoho konkrétního žáka mám velkou radost, protože obvykle je velmi plachý, aktivně se nezapojuje do žádné činnosti, i když je šikovný a chytrý. Ale díky Včelce jsem viděla pokroky i ve spolupráci, protože žádal ostatní spolužáky o pomoc. Schválně jsem požádala jednoho z jeho spolužáků, aby si vedle chlapce sedl, abych zjistila, jestli začne komunikovat, a to se povedlo. Nyní jsou kamarádi."

Záznam z metodického webináře s PaedDr. Renatou Wolfovou (2.5.2022)