Procvičování na doma i do školy, které pomáhá a baví!

Čtení a cizí jazyky (angličtina, španělština, němčina) na interaktivní tabuli, počítači, tabletu i telefonu. Aplikace obzvláště vhodná pro děti s SPU a cizince.

Co Včelka nabízí?

Čtení a čeština

Cvičení na čtení vychází z principů, které používají speciální pedagogové v poradnách. Metodickým garantem je PaedDr. Renata Wolfová. Cvičení jsou vhodná pro děti na 1. stupni ZŠ, v případě obtíží se čtením i pro starší. Při individuálním procvičování se aplikace umí na míru přizpůsobit danému dítěti, ať už je se čtením napřed nebo pozadu.

Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jsme tuto sekci výrazně rozšířili o funkce a cvičení pro žáky s odlišným mateřským jazykem, tedy tzv. češtinu pro cizince.

Matematika

Matematika ve Včelce pomáhá dětem identifikovat a zaplnit mezery v matematice díky:

  • Rozdělení výuky do nejmenších možných konceptů
  • Skutečně inkluzivnímu uživatelskému rozhraní
  • Kombinaci interní a externí motivace
  • Maximální podpoře práce pedagogů
  • Spolupráci rodiny a školy

Vyzkoušejte zdarma

Angličtina

Cvičení pokrývají prvních pět let studia angličtiny. Na přípravě se podíleli přímo rodilí mluvčí. Jako celá Včelka je i angličtina vhodná pro děti s dyslexií nebo jinými SPU. Kromě využití ve školách najde své uplatnění i při soukromém doučování angličtiny.

Slovenština

Cvičení pro výuku slovenštiny vznikla ve spolupráci s učiteli i speciálními pedagogy. Metodickým garantem je PaeDr. Renata Wolfová. Cvičení pokrývají prvních pět let studia slovenštiny a jsou vhodná také pro děti s dyslexií nebo jinými SPU.

Polština

Cvičení pro výuku polštiny vznikla ve spolupráci s polskými učiteli i odborníky z polských psychologicko-pedagogických poraden. Cvičení pokrývají prvních pět let studia polštiny a jsou vhodná také pro děti s dyslexií nebo jinými SPU. Včelku doporučuje mimo jiné paní Violetta Piasecka - předsedkyně Gdaňské pobočky Polské dyslektické společnosti.

Další jazyky

Cvičení v dalších jazycích pokrývají začátky studia. Na přípravě se podíleli přímo učitelé z dané země. Jako celá Včelka jsou i předměty v dalších jazycích vhodné pro děti s dyslexií nebo jinými SPU. Kromě využití ve školách najdou své uplatnění i při soukromém doučování.

Pro koho je Včelka?

Včelka pro rodiče

Pro rodiče

Rodičům Včelka umožňuje procvičovat s dětmi čtení nebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tabletu nebo telefonu.

Ceník pro rodiče
Včelka pro učitele

Pro učitele

Učitelům Včelka pomáhá udělat hodiny zábavnější a zadávat samostatné procvičování i žákům, kteří jsou pozadu nebo naopak napřed.

Pro školy
Včelka pro specialisty

Pro specialisty

Speciálním pedagogům a logopedům Včelka umožňuje zadávat dětem individuální procvičování na vysoké odborné úrovni a sledovat jejich výsledky.

Pro specialisty

Ukázky cvičení