Pro specialisty

Zapojení pedagogicko-psychologických poraden, SPC a logopedů.


Včelka úzce spolupracuje s odborníky z oblasti speciální pedagogiky a psychologie. Metodika programu Včelka je specialisty z těchto odborných řad navržena tak, aby odpovídala nástrojům pro řešení nejčastějších problémů se čtením. Je využívána v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech a logopedických zařízeních.


Pro odborníky, v rámci PPP, SPC a logopedií i soukromých poraden, je používání Včelky bezplatné. 

Chcete se se Včelkou seznámit? Potřebujete pomoci s registrací a zřízením účtu pro vaši poradnu? Chcete se Včelkou seznámit i další kolegy z vašeho pracoviště? Rádi byste absolvovali školení?

Pomůžeme vám začít


Doporučte Včelku rodičům! Jestliže Včelku doporučujete/chcete doporučovat rodičům dětí, které Vaši poradnu navštěvují a potřebují se čtením pomoci, je možné jim nabídnout vyzkoušení Včelky na 4 týdny zdarma. Můžete těmto rodičům sami zaslat voucher pro vyzkoušení aplikace, a to přímo ze svého účtu ve Včelce, případně Vám můžeme zaslat letáčky s unikátními promokódy. 

Včelku můžete doporučit jako kompenzační pomůcku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci „Doporučených podpůrných opatření“.  

  • Aplikaci Včelka lze využít jako kompenzační pomůcku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jako Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software.

  • Nárok na příspěvek na kompenzační pomůcky má žák, který má v rámci doporučených podpůrných opatření uveden druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření.

  • Individuální licence Včelky pro žáky se SVP stojí 1500,- Kč na dva roky - tedy na dobu, po kterou platí „Doporučená podpůrná opatření“. 

Podívejte se, kde už Včelka pomáhá? 

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zdarma zaslat tištěné materiály (Přehledy cvičení ve Včelce, Tipy a triky pro používání Včelky, letáčky s promokódy na vyzkoušení Včelky a další).

Můžete se také zúčastnit našich akreditovaných seminářů na téma čtenářské gramotnosti, čtenářských kompetencí a také jako školení pro používání Včelky, které pořádáme s PaedDr. Renátou Wolfovou. 

Máte-li zájem o spolupráci se Včelkou, chcete ji využívat i ve vaší poradně, případně potřebujete s něčím pomoci, ozvěte se nám na email: ppp@vcelka.cz!