Čeština pro cizince

Český jazyk může být zábava!

Včelka nabízí intuitivní prostředí, které skýtá nabídku desítek tisíc slov k procvičení (tisíce z nich jsou ozvučeny a je tak možno trénovat také výslovnost, k dispozici jsou také jazykové hry, obrázky a interaktivní animace).


Včelka pro malé i velké!

Ačkoliv hravou grafiku Včelky ocení především děti mladšího školního věku, vůbec to neznamená, že by se Včelkou nemohli procvičovat také starší studenti nebo dospělí! Využijte Včelku jako studnici příkladů a hravé inspirace.

Máte ve své třídě děti s odlišným mateřským jazykem (s OMJ)?

Prozkoumejte kategorii cvičení Pro cizince a procvičujte v doporučeném seznamu cvičení - čtení a psaní, výslovnost či obecné jazykové povědomí / slovní zásobu (a to v různých úrovních obtížnosti).

Obsah Včelky je ozvučen (je tak zajištěna nápověda pro správnou výslovnost) a vybaven obrázky či animacemi (obsah je tak názorný a snadno pochopitelný i pro naprosté začátečníky).

Na rozšiřování obsahu v kategorii cvičení Pro cizince v současné době pilně pracujeme!