Učení samohlásek

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Učení samohlásek

Fonologie


Učení samohlásek

Učení samohlásek  cvičení, které podporuje propojení zvukové, artikulační a grafické podoby samohlásky/písmene.

V některých případech se objevují u začínajících čtenářů problémy s vnímáním samohlásek. To se projevuje obtížemi při psaní a při čtení. Dítě je jakoby neslyší  spíše nevnímá, a tedy nepíše, popřípadě obtížně tvoří slabiky při čtení. Pak je možno jejich vnímání podpořit "odezíráním" tvarů úst při jejich artikulaci. Uvědomění si artikulační odlišnosti napomáhá k uvědomění si zvukové či grafické odlišnosti, která je v některých případech méně nápadná, a proto tedy pro dítě obtížnější.

Cvičení může trenér s dítětem provádět i přímo u zrcadla a využít tak napodobování tvaru úst spolu se současným zvukem samohlásky.

Cvičení je vhodné využívat nejprve pod dohledem trenéra. Později, kdy čtenář ví, co se od něj očekává a postupně se zvyšuje jeho úspěšnost, může pracovat samostatně. Program nedovolí čtenáři chybu, takže je odměňována pouze správná odpověď.