Pexeso

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Pexeso

Hry


Pexeso

Pexeso je cvičení, při kterém uživatel hledá shodné dvojice obrázků, slov nebo zvuků.

Cvičení rozvíjí zrakovou paměť i rozlišování, orientaci na ploše, čtení písmen, slabik, slov a v neposlední řadě i koncentraci pozornosti a volní úsilí. Pokud dítě slova čte/opakuje, pak i sluchovou paměť.

Pexeso je vhodné používat:

  • v předčtenářském období, pak dítě pouze hledá "shodné obrázky". Tomu je třeba přizpůsobit obtížnost  např. pouze písmena.
  • u začínajících čtenářů na podporu čtení  automatizace čtení písmen, slabik,...
  • u čtenářů, kteří mají obtíže s tvarovými a zvukově podobnými slovy.
  • u dětí s obtížemi v koncentraci pozornosti, orientaci na ploše, ve zrakovém vnímání zejména při manipulaci se symboly/písmeny, slovy,...
Pro lepší přizpůsobení uživateli je možno nastavit velikost a font písmen.

Díky volbě Více nastavení lze také nastavit různé kombinace zapojení obrázků, slov a zvuků.

Uživatel si může hrát i sám. Program nedovolí chybu.