Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Technika čtení


Otevřené slabiky se souhláskovými shluky

Otevřené slabiky se souhláskovými shluky představují při počáteční výuce čtení (s využitím analyticko-syntetické metody čtení/slabikování) důležitou a zároveň již náročnější dovednost pro rozvoj čtení/dekódování. 

Náhodné zobrazování tohoto typu otevřených slabik, které následuje po základním nácviku (viz cvičení pouze otevřené nebo pouze zavřené slabiky) podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení slabik. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slabiky, které chce dítě přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost. 

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.