Sluchové rozlišování

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Sluchové rozlišování

Fonologie


Sluchové rozlišování

Sluchové rozlišování  cvičení na podporu fonematického uvědomování. Cvičení je důležité pro správný vývoj počátečních gramotnostních dovedností v psaní i čtení.

Sluchovým porovnávání dvou pseudoslov musí dítě porovnávat jejich zvukovou podobu, identifikovat odlišné hlásky a vybrat správná písmena. Pseudoslova představují vhodný podnětový materiál, protože dítě není ovlivňováno významem slova, ale může se soustředit pouze na sluchový vjem. 

Cvičení je vhodné pro budoucí školáky, děti s odkladem školní docházky, žáky 1. + 2. tříd základní školy preventivně nebo na podporu pomaleji probíhajícího rozvoje čtenářských a psacích dovedností. Někteří žáci mají tyto obtíže i později. Sluchové rozlišování je třeba cvičit kdykoliv v pozdější školním věku, pokud je to třeba.

Ze samotného charakteru cvičení je vhodné, aby dospělý pracoval s dítětem. Nicméně cvičení je objektivně hodnoceno a nedovolí chybu. Cvičení umožňuje procvičování různých fonologických skupin (sykavky, samohlásky, měkčení, ...) jednotlivě nebo náhodně; umožňuje zaměřit se na začátek, prostředek či konec slova. Cvičení samozřejmě umožňuje volbu počtu úloh.