Všechna slova s písmenkovým filtrem

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Všechna slova s písmenkovým filtrem

Technika čtení


Cvičení pro trénování správné techniky čtení napříč obsahem aplikace. Obsah lze omezit vlastním výběrem jednotlivých písmen, ze kterých se slova skládají.


Všechna slova s písmenkovým filtrem

Toto cvičení umožňuje zobrazení všech slov v databázi s písmenkovým filtrem.

Náhodné zobrazování slov s písmenkovým filtrem podporuje automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu slov. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.