Trojice v řádku bez mizení

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Trojice v řádku bez mizení

Hry


Trojice v řádku bez mizení

Trojice  cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě slyší slovo, vybere k němu správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.

Řádky nemizí, cvičení se vyhodnocuje až kliknutím na tlačítko Vyhodnotit.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo dokonce i předčtenáře, kteří se zajímají o písmo. Podporováno je tak vnímání a chápání vztahu/korespondence: zvuková podoba slova  obrázek  text uživatele. Primárně je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře cvičení zábavnou formou procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.