Technika čtení s nastavením slov

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Technika čtení s nastavením slov

Technika čtení


Toto cvičení kombinuje většinu ostatních cvičení ze sekce Technika čtení do jednoho cvičení a slouží zejména pro procvičování správného čtení na projektoru nebo interaktivní tabuli.


Technika čtení s nastavením slov

Umožňuje změnit obsah cvičení jednoduše a rychle. Například lze obsah změnit ze čtení písmen na slabiky, jednoduchá slova, náročnější slova, pseudoslova, těžší slovní spojení apod.

Ve cvičení je možné omezit obsah například jen na slova obsahující slabiky dy, ty, ny / di, ti, ni nebo jiné časté jevy. 

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu slovních spojení. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtrů je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z  různých důvodů zvukové a  tvarové podobnosti, obtížné vyslovitelnosti.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. Pro nácvik plynulosti a vázanosti by bylo vhodné, aby čtenář již nepotřeboval střídavé zobrazování slabik (tlusté/tenké.) V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.