Čítanka

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Čítanka

Čtenářská gramotnost


Toto cvičení je určeno začínajícím i pokročilejším čtenářům (a to díky možnosti výběru obtížnosti). V obsažených textech je vždy možné pomoci nastavení zvýraznit každou druhou slabiku tučně, což výrazně usnadňuje proces čtení. K dispozici je také záložka, která čtenáři pomáhá sledovat právě čtený řádek a slova. Učitelé mohou vybraný text přiřadit konkrétnímu žákovi / celé třídě žáků a posléze v sekci „výsledky“ zkontrolovat, zda byl text přečten a jaká byla časová náročnost.


Čítanka