Nejjednodušší slova, procvičení ve fixačním obrazci

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Nejjednodušší slova, procvičení ve fixačním obrazci

Technika čtení


Nejjednodušší slova, procvičení ve fixačním obrazci

Fixační obrazec 1 je cvičení podporující rozšiřování zrakového pole při čtení a celkově jeho přizpůsobování vzhledem k obtížnosti slov, které čtenář trénuje.

Čtenáři se zobrazují slova ve sloupci od krátkých po delší z databáze slov 1. Plynulým čtením jednoho slova po druhém musí čtenář přizpůsobovat techniku čtení měnící se délce slov. Obtížnost slov však odpovídá možnostem čtenáře. Fixační obrazec 1 zahrnuje slova obsažená ve cvičení čtení slov 1.

Fixační obrazec je vhodné cvičit až po nácviku čtení slov 1. Cílem je automatizace čtení slov dané obtížnosti.

Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu slov. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slov, předčítání. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.