Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Hry


Jednoduché cvičení podporující porozumění čtenému. Ke slyšenému slovu se postupně přiřazuje obrázek a text.


Trojice (obrázky, zvuky, slova)

Trojice  cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě slyší slovo, vybere k němu správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.  

Cvičení je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře cvičení zábavnou formou procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.