EU školní šablony pro MŠ a ZŠ

Základní info k podpoře škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ - a jejich využití pro pořízení aplikace Včelka

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy zameřené na EU šablony:

č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) 
č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) 

Kdo může o dotaci požádat?
 • mateřské a základní školy na celém území České republiky – včetně hl. města Prahy
 • každá škola může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu
 • podmínkou je vyplněný a vyhodnocený dotazník MAP

Jaká je výše finanční podpory?
 • minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
 • maximální finační podpora: 200 000 Kč + 2200 Kč na žáka (stav k 30.09.2015)
 
Jaký je časový plán?
 • ukončení příjmu žádostí je do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30.6.2017
 • fyzická realizace projetku: 1.8.2016 - 31.8.2019 (včetně možnosti "antidatování" čerpání peněz od 1.8.2016)

Co je cílem této výzvy?
 • podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
 • podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • podporovat společné vzdělávání

Jaké jsou podporované aktivity?
 • personální podpora škol ZŠ (např. školní psychologové a speciální pedagogové)
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (např. kurzy a školení pro učitele a k tomu potřebné pomůcky, včetně aplikací typu Včelka)
 • extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ (např. čtenářské kluby, doučování)
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků

Jak lze Včelku pořídit z EU šablon?
Včelku si můžete koupit z rozpočtu Vašeho projektu jako doplněk k aktivitám jako jsou speciální pedagog, kurzy pro učitele nebo čtenářské kluby.

 • Aktivita č. II / 1.2. Školní speciální pedagog  - personální podpora ZŠ
 • Aktivita č. II /  2.1. - 2.4. Vzdělávaní pedagogických pracovníku ZŠ – DVPP
 • Aktivita č. II / 3.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Aplikaci Včelka lze pořídit i současně se školeními od společnosti AV Media, která zajišťuje komplexní pomoc s využitím EU šablon pro školy.
Více informací zde.

Více informací o EU šablonách najdete na:
 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Tým aplikace Včelka právě se společností AV Media připravuje i akreditované kurzy čtenářské gramotnosti pro učitele na prvním i druhém stupni ZŠ.