Porozumění matematickým úlohám

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porozumění matematickým úlohám

Čtenářská gramotnost


Cvičení k podpoře porozumění čtenému. Podle úrovně obtížnosti je potřeba vybrat správné odpovědi na položené otázky díky pochopení a vyhledávání, vyvozování nebo aplikací jednoduchých numerických operací.


Porozumění matematickým úlohám

Porozumění matematickým úlohám

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text. Následně odpovídá na otázky výběrem z nabídky odpovědí. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikace získaných informací, … ve vztahu k reálnému životu). Svým zaměřením texty podporují rozvoj matematických představ  aplikaci numerických operací.

Texty nabízejí tři obtížnosti pro žáky 1., 2. nebo 3. třídy základní školy. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.