Kvíz - odpovědi na otázky

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Kvíz - odpovědi na otázky

Čtenářská gramotnost


Cvičení k podpoře porozumění čtenému. Podle úrovně obtížnosti je potřeba vybrat správné odpovědi na položené otázky díky pochopení a vyhledávání nebo vyvozování.


Kvíz - odpovědi na otázky

Kvíz  odpovědi na otázky

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text a přemýšlet o něm. Následně dokončí větu vyběrem správné odpovědi z nabídky. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikaci získaných informací, … ve vztahu k reálnému životu).

Texty jsou uspořádány do tří obtížností pro 1., 2. nebo 3. třídu základní školy. Jsou krátké a zároveň podporují čtenářskou gramotnost. Obtížnost je možno ovlivňovat volbou textu v nastavení. Zmenšením velikosti písma je možno docílit přehlednějšího zobrazení textu a zjednodušit si tak práci s ním. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.