Užívání zvratných sloves

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Užívání zvratných sloves

Čtenářská gramotnost


Cvičení vhodné k podpoře porozumění a použití zvratných sloves. Na základě zadání a kontextu se vybírá správný tvar zvratného slovesa.


Užívání zvratných sloves

Užívání zvratných sloves

Cvičení rozvíjí porozumění a aplikaci zvratných sloves.

Cvičení rozvíjí porozumění situaci a podporuje gramatickou správnost užívání sloves zejména zvratných sloves.

Cvičení je vhodné pro předškolní děti, začínající čtenáře, pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo žáky s oslabenými jazykovými dovednostmi zejména v gramatické rovině a rovině porozumění. 

Cvičení je sice objektivně vyhodnocováno, ale u čtenářů s těmito obtížemi je vhodná přítomnost a komunikace s trenérem.