Porozumění instrukcím - umístění obrázků

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porozumění instrukcím - umístění obrázků

Čtenářská gramotnost


Cvičení vhodné pro předškoláky, začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže s doslovným porozuměním. Využitelné je i pro žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Řešení úkolů na základě explicitně uvedených informací v textu.


Porozumění instrukcím - umístění obrázků

Porozumění instrukcím  umístění obrázků

Cvičení umožňuje první čtení s porozuměním  pochopení textu  interaktivní a zábavnou formou. Čtenář přetahuje obrázek myší.

Cílem je podpořit porozumění textu zejména u začínajících čtenářů. Text svou náročností umožňuje soustředit se na text. V této etapě se jedná spíše o doslovné porozumění  hledání explicitních informací v textu a následné odpovídání na ně.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže i s doslovným porozuměním. Využitelné je i s žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Cvičení je vhodné i pro předškoláky. Ti však většinou potřebují předčítání textu. Děti s opožděným vývojem řeči mohou efektivně procvičovat porozumění mluvenému nebo psaném textu.

Cvičení nabízí pět tématicky zaměřených prostředí/obrázků (Léto, Zima, Škola, Město, ZOO). Čtenář může cvičit sám, ale zejména při obtížích je dohled trenéra důležitý. Nastavitelný je i počet úkolů.