Porozumění krátkému textu

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porozumění krátkému textu

Čtenářská gramotnost


Cvičení k podpoře porozumění čtenému. Podle úrovně obtížnosti je potřeba vybrat správné odpovědi na položené otázky díky pochopení a vyhledávání nebo vyvozování.


Porozumění krátkému textu

Porozumění krátkému textu

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text, který může mít nejrůznější podobu: zpráva, přehled, tabulka s otvírací dobou, lidová píseň, graf, beletristický text, encyklopedická informace, .... Čtenář následně odpovídá na otázky volbou odpovědi ANO, NE, případně NELZE VYČÍST Z TEXTU. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikaci získaných informací, porozumění grafům, tabulkám, … ve vztahu k reálnému životu).

Texty jsou vhodné pro již zběhlejšího čtenáře, který potřebuje podpořit čtenářskou gramotnost. Obtížnost je možno ovlivňovat volbou textu v nastavení. Zmenšením velikosti písma je možno docílit přehlednějšího zobrazení textu a zjednodušit si tak práci s ním. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.