Orientační diagnostika čtení

Poznámka: Následující diagnostika byla vytvořena společně s předními speciálními pedagogy, přesto má pouze orientační charakter a neslouží k nahrazení odborného vyšetření.