Pro média

Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie.

Včelka, v zahraničí vystupující pod jménem Levebee, je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se adaptivně přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. 
Levebee je i název nově vzniklé společensky prospěšné (sociální) společnosti, kterou jsme díky Nadaci Voafone založili a kam Včelka spadá.

Jak to funguje
Každý čtenář nejprve projde důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností. Na základě výsledků aplikace Včelka automaticky navrhne seznam cvičení specificky zvolené pro daného čtenáře. Výsledky cvičení v kombinaci se subjektivním ohodnocením jejich obtížnosti jsou použity pro přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle aktuálních dovedností čtenáře. Oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy umožňuje v případě potřeby i manuální úpravy cvičení. Cesta aplikací je tak pro každého čtenáře 100 % unikátní.

Tiskové zprávy

17.12.2014 - Včelka, nová aplikace na trénink čtení pro děti, hledá podporu u rodičů


PRESS KIT
: Stáhnout zde.Projekt prošel programem „Laboratoř“ u Nadace Vodafone a je podpořen grantem z oblasti Technologie pro společnost. Laboratoř je akcelerační program pro neziskovky a sociální podniky, které využívají technologie pro pozitivní změny ve společnosti a mají ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů.
Nadace Vodafone
Více info o programu: http://nadacevodafone.cz/programy/laborator/kriteria/