Včelka aplikace pro knihovny

Městská knihovna Kolín

Právě se snažíte o přístup do knihovnické verze Včelka.cz pro knihovnu Městská knihovna Kolín. Přístup je možný pouze z budovy knihovny a pouze z registrovaných lokálních počítačů knihovny.Nacházíte se uvnitř této knihovny a jde tedy o technický problém?

Kontaktuje nás na knihovny@vcelka.cz a k emailu přiložte toto číslo: 18.204.48.64