Jak to funguje

Včelka je vytvářena odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).Až čtvrtina populace má v určité etapě svého vývoje výrazné obtíže se čtením.

Příčinou jsou z nejrůznějších důvodů málo rozvinuté čtenářské dovednosti (rychlost a přesnost čtení), slabé porozumění čtenému nebo dokonce vývojová porucha čtení - dyslexie.

Vcelky

To vytváří hned několik problémů:
  • Bariéra dalšího vzdělávání
  • Demotivace
  • Ztráta sebevědomí
  • Omezení kariérní možnosti
Lidé s poruchami čtení jsou také často nespravedlivě považování za líné nebo hloupé, což není pravda!

A miliony dalších lidí také potřebují pomoci se čtením

Studenti z cizího jazykového prostředí (například z Asie), pacienti po mozkové mrtvici a v neposlední řadě všechny děti na začátku své výuky čtení potřebují denně a systematicky procvičovat čtení.

Levebee app

Současná řešení nejsou dostačující

Pokud aktuálně potřebujete pomoci se čtením, máte tyto možnosti:
  1. Navštívit speciálního pedagoga Toto je vždy co do kvality pomoci nejlepší řešení. Speciální pedagog Vaše dítě diagnostikuje a předepíše vhodná cvičení. Bohužel žádný speciální pedagog se však nemůže Vašemu dítěti věnovat každý den.
  2. Knihy, hry pro tablety, videa Obsah, v současné době dostupný na trhu, je pouze obecný, nepřizpůsobuje se konkrétním potřebám Vašeho dítěte.

Proč Včelka

Včelka je vyvíjena ve spolupráci se speciálními pedagogy jako tzv. individuální trenér čtení. Kombinuje tak vysokou odbornost se škálovatelností počítačové aplikace.

Včelka

Každý čtenář nejprve projde důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností. Na základě výsledků aplikace Včelka automaticky navrhne seznam cvičení specificky zvolené pro daného čtenáře. Výsledky cvičení v kombinaci se subjektivním ohodnocením jejich obtížnosti jsou použity pro přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle aktuálních dovedností čtenáře. Oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy umožňuje v případě potřeby i manuální úpravy cvičení. Cesta aplikací je tak pro každého čtenáře 100 % unikátní. Včelka funguje také jako platforma pro existující obsah pro dyslektiky. V prvních měsících po spuštění plánujeme pokrýt 1. - 5. třídu základní školy. Další ročníky budou následovat. Včelka bude fungovat na bázi zkušební doby a měsíčního předplatného.