Semináře a webináře

Semináře akreditované pro DVPP a obecné online webináře. Jejich cílem je připravit pedagogy na práci s interaktivní online aplikací Včelka tak, aby pro žáky bylo vyučování poutavější a mohli rozvíjet své znalosti hravou formou.


Vzhledem k současné situaci kolem nemoci Covid19, neplánujeme v následujících týdnech žádné semináře, které by vyžadovaly fyzickou přítomnost účastníků. Pravidelně však nabízíme online webináře a online akreditované semináře (viz níže).


Doplňující informace o těchto webinářích/seminářích získáte také na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo tel. č. +420 799 512 123. Kontaktujte nás zde také v případě zájmu o soukromý online webinář pro větší počet pedagogů/specialistů (7 osob a více).
Rádi Vám v tomto ohledu vyjdeme vstříc :).

1. Online webinář
(hodinový, informační, zdarma)

Pro velký zájem je Vám k dispozici VIDEO ZÁZNAM ONLINE WEBINÁŘE "Začínáme se Včelkou", který pravidelně organizujeme ve spolupráci s AV MEDIA a lektorkou Mgr. Martinou Štikarovskou :). 


Termíny: leden až březen 2021, pro TERMÍNY A PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE ZDE
Témata webinářů: Začátečníci: Začínáme se Včelkou / Mírně pokročilí: Včelka pro distanční výuku
Časová dotace webinářů: 1 hodina
Cena webinářů: zdarma

Máte zájem o online účast na začátečnickém či mírně pokročilém online webináři a nehodí se Vám výše uvedené termíny? 
Vyplňte nám prosím FORMULÁŘ ZDE a my Vás o dalších termínech přednostně informujeme.

Vyplněním formuláře dáváte najevo pouze zájem o účast, nejedná se o závaznou přihlášku.

Lektorka semináře: Mgr. Martina Štikarovská
ZŠ Brno, Botanická 70, 602 00 Brno
Aprobace: 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk
2. Online akreditovaný seminář
(osmihodinový, odborný, placený - možno hradit i ze Šablon)

Termín: březen 2021 (termín bude brzy upřesněn)
Téma semináře:
Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka
Časová dotace semináře: 8 vyučovacích hodin + přestávky
Cena semináře: 2 000 Kč
Recenze: ZDE (z doby, kdy probíhaly tyto akr. semináře prezenčně)

Jak se přihlásit na (online) akreditovaný seminář?
Registrace i termín dalšího akreditovaného semináře bude brzy upřesněn. Pokud si přejete být o tomto přednostně informováni, vyplňte nám prosím krátký FORMULÁŘ ZDE.

Vyplněním tohoto formuláře dáváte najevo pouze zájem o účast, nejedná se o závaznou přihlášku.

Obsah akr. semináře:
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní

 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce

 3. Rozvoj techniky čtení

 4. Fonologické dovednosti

 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní

 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)

 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her

 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace

 9. Individuální práce s žáky v hodinách


Lektorka akr. semináře:
PaedDr. Renata Wolfová
Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


Doplňující lektorka akr. semináře: Bc. Tereza Philippová 


O aplikaci Včelka:
Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.